Gegevensbescherming

Wij vinden het belangrijk om openheid te geven over hoe wij met uw gegevens omgaan. Bij het zoeken van een nieuwe woning, zult u uw gegevens vaak aan een makelaar toe moeten vertrouwen. Wij begrijpen dat u benieuwd bent naar hoe wij met uw gegevens omgaan. Daarom lichten wij dat hieronder graag toe.

Wanneer u uw gegevens aan ons toevertrouwt, zullen wij:

  • Uw gegevens nooit zonder toestemming aan een derde partij verstrekken
  • Uw gegevens uit het bestand verwijderen wanneer u hierom vraagt of wanneer u laat weten niet langer op zoek te zijn naar een (huur)woning
  • Uw gegevens veilig en geordend bewaren in ons bestand
  • Uw gegevens nakijken en aanpassen als er sprake is van feitelijke onjuistheden
  • Uw gegevens aan u in laten zien wanneer u hierom vraagt
  • Uw gegevens aan u verstrekken wanneer u deze nodig hebt
  • U altijd te woord staan wanneer u vragen heeft over onze gegevensbeschermingsbeleid