Gegevensbescherming

Wij vinden het belangrijk om openheid te geven over hoe wij met uw gegevens omgaan. Bij het zoeken van een nieuwe woning, zult u uw gegevens vaak aan een makelaar toe moeten vertrouwen. Wij begrijpen dat u benieuwd bent naar hoe wij met uw gegevens omgaan. Daarom lichten wij dat hieronder graag toe.

Wanneer u uw gegevens aan ons toevertrouwt, zullen wij:

  • Uw gegevens nooit zonder toestemming aan een derde partij verstrekken
  • Uw gegevens uit het bestand verwijderen wanneer u hierom vraagt of wanneer u laat weten niet langer op zoek te zijn naar een (huur)woning
  • Uw gegevens veilig en geordend bewaren in ons bestand voor maximaal drie maanden, daarna worden deze verwijderd / vernietigd (papieren documenten door papierversnipperaar)
  • Uw gegevens nakijken en aanpassen als er sprake is van feitelijke onjuistheden
  • Uw gegevens aan u in laten zien wanneer u hierom vraagt
  • Uw gegevens aan u verstrekken wanneer u deze nodig hebt
  • U altijd te woord staan wanneer u vragen heeft over onze gegevensbeschermingsbeleid


Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.