Verhuuropties

Wij regelen het snel en correct van het eerste contact tot aan het contract!

Het huurrecht is gecompliceerd en verhuren vereist de nodige ervaring in de praktijk. De ervaren professionals van VerhuurPro kunnen u hierbij adviseren en ontzorgen. Het traject wordt van A tot Z door ons begeleid of indien gewenst volledig geregeld. Van aanvraag van de benodigde vergunning tot het opstellen van de huurovereenkomst. De afspraken tussen huurder en verhuurder worden vastgelegd in een huurovereenkomst. Zowel huurder als verhuurder hebben een aantal voorwaarden en eisen waaronder deze overeenkomst tot stand moet komen en deze zaken moeten worden vastgelegd. Het laatste waar u zich druk om wilt maken is of de overeenkomst juridisch wel klopt. Dankzij de jarenlange ervaring en expertise binnen VerhuurPro zijn wij in staat om maatwerk te leveren, zodat toekomstige discussies tussen huurder en verhuurder vermeden kunnen worden. VerhuurPro laat de contracten met regelmaat toetsen aan de geldende regelgeving en huurwetgeving door daarin gespecialiseerde juristen. Alle getekende overeenkomsten en inspectieformulieren worden zorgvuldig gescand, georganiseerd en digitaal opgeslagen.

Huren is het nieuwe kopen!

Er zijn diverse mogelijkheden om uw woning te verhuren. Zo kunt u ervoor kiezen uw woning tijdelijk te verhuren voor een vaste afgesproken termijn of voor een voorlopig onbepaalde periode. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, wensen en eisen maken wij een stappenplan. Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd maken wij veelal gebruik van de mogelijkheden die de wetgever ons daarvoor biedt; leegstandswet en de diplomatenclausule.

Leegstandswet

Indien de verkoop van uw woning niet geheel volgens plan gaat en u overweegt de woning te verhuren kan VerhuurPro u daarbij uitstekend van dienst zijn. Door het aanvragen van een Leegstandswetvergunning zorgen we ervoor dat we de tijdelijkheid van de huurovereenkomst ook juridisch gezien garanderen. Bezichtigingen en overige verkoopactiviteiten kunnen tijdens deze tijdelijke verhuurperiode gewoon doorgaan. Bijkomend voordeel is dat een potentiële koper zich meer aangetrokken voelt tot een woonruimte wanneer de woning netjes bewoond is dan een woning bij leegstand. Leegstand is bijna altijd achteruitgang!

Verhuren in het kader van de Leegstandswet brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • U kunt uw huis verhuren voor minimaal 6 maanden en intussen kunt u doorgaan met de verkoop van uw woning. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de opzegging van de huurovereenkomst
 • U kunt niet geconfronteerd worden met de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek
 • VerhuurPro stelt samen met de gemeente waarin uw woning staat een reële verhuurprijs vast. Uw leegstaand vastgoed genereert op deze manier opbrengsten voor u
 • Dubbele hypotheeklasten kunt u zo deels compenseren
 • Bewoonde huizen zijn doorgaans sneller te verkopen dan leegstaande woningen
 • Tijdelijke verhuur is altijd met toestemming van uw bank 
 • Juridisch waterdichte huurovereenkomst

Huren met de Diplomatenclausule

De diplomatenclausule is anders gezegd het terugkeren in uw eigen woning. Onder bepaalde condities kunt u als verhuurder de huurovereenkomst opzeggen als er zich een situatie voordoet welke leidt tot “dringend eigen gebruik.” Het contract waarbij de diplomatenclausule in werking kan treden moet wel aan strikte voorwaarden voldoen om deze juridische waterdicht te krijgen. Elk contract wordt voor deze betreffende situatie op maat opgemaakt. VerhuurPro is ook hierbij uw verhuurmakelaar met de specifieke kennis en ervaring.

Verhuur voor onbepaalde tijd

Bij verhuur voor onbepaalde tijd is er geen sprake van een vooraf afgesproken einddatum. Bij deze vorm bedraagt de opzegtermijn van de huurder meestal minimaal één maand. De vorm en voorwaarden bij verhuur voor onbepaalde tijd zijn strikt bij wet bepaald. Eveneens is het van belang om een juiste vastlegging van afspraken te laten opstellen.

Inspectie van de woning

VerhuurPro hecht veel waarde aan duidelijkheid. Daarom regelen wij het liefst de voor- en eindinspectie van uw woning zelf. Dit zorgt ervoor dat alles professioneel gedocumenteerd en vastgelegd is met betrekking tot de staat van de woning, zowel bij het betreden als het verlaten van de woning door de huurder.

U bent als verhuurder verantwoordelijk om de woning in een nette staat op te leveren. De huurder is verantwoordelijk om de woning in dezelfde staat te verlaten als waarin de verhuurder hem opgeleverd heeft. Bij onvoorziene omstandigheden (schades) is het voor u als verhuurder de taak om aan te tonen dat eventuele schades bij uw oplevering niet van toepassing waren.

Het inspectierapport is dus van groot belang voor zowel huurder als verhuurder als het gaat om:

 • het voorkomen van eventuele aansprakelijkheid
 • en correcte afwikkeling van de wederzijdse verplichtingen
 • het restitueren van de waarborg, alsmede verrekening van de schade(s)

VerhuurPro stelt de voor- en eindinspectierapporten van de woonruimtes op en complementeert deze door middel van foto’s. Daarnaast noteren we de meterstanden en controleren we de aanwezige apparatuur op een juiste werking. Dankzij onze ervaring kunt u veilig en correct huren en verhuren!

Rechten en plichten voor u als verhuurder

Als verhuurder heeft u drie hoofdverplichtingen, namelijk:

 • de woning ter beschikking te stellen aan de huurder op het afgesproken tijdstip
 • de woning te onderhouden zodat de woning voor het gebruik kan dienen waartoe deze is verhuurd
 • u dient de huurder rustig woongenot te verschaffen

U heeft als verhuurder het recht om:

 • de huurpenningen op tijd te ontvangen
 • de huurovereenkomst te ontbinden indien u te maken heeft met een overlast veroorzakende huurder
 • schade te verhalen bij de huurder indien er schade wordt veroorzaakt aan de woning of, indien van toepassing, aan de inboedel.